5 декември, 2023
Логото на двустранната търговска камара “България-Румъния” (снимка: BCCBR)

Представяне на базираната в София и Букурещ двустранна румънско-българска търговска камара

Дору Драгомир

Този текст бе предоставен на блога “Мостът на приятелството” от ръководителя на двустранната търговска камара “България-Румъния” Дору Драгомир с цел да бъде използван в дигитална книга за българго-румънските отношения. Книгата трябва да бъде публикувана онлайн тази есен.

Двустранната търговска камара България-Румъния (BCCBR) е организация с идеална цел, чиято основна задача е да поддържа бизнесобщността в Румъния и в България при намирането на партньори в двете страни, при създаването на допълващи се пакети от предлагани продукти и услуги от двете страни и при рекламирането им на глобално ниво.

Историята на търговските отношения между румънци и българи е хилядолетна, независимо от формите на държавна организация в двете географски пространства. Търговията винаги е била основна връзка между общностите от двата бряга на реката. Двете страни имат сходно минало през последните сто години както политически и административно, така и икономически. Тези сходства са допринесли за възприемането на двете страни в пакет на европейско ниво и в рамките на единния пазар. Ако до 2007 г. – когато страните стават част от ЕС, водещите търговски връзки са били трансграничните, след 2007 г. все повече средни и големи компании от двете държави започват да гледат с интерес на пазара отвъд реката.

Нарастването на броя на инвеститорите между двете страни е основната причина за учредяването на BCCBR. Тази организация се стремим да покрива территорията и на двете страни. Допреди нейното основаване структурите, поддържащи бизнеса между България и Румъния бяха концентрирани в граничната зона – Русе, Видин, Силистра, Гюргево, Александрия, Констанца. Но след основаването на двустранната камара територията на тези отношения се разширява.

Двустранната търовска камара “България-Румъния” е основана през 2013 г. в София от 18 румънски и български компании, които действат и на двата пазара със своите продукти и услуги. Тези компании са чувствали нуждата да имат обща работна платформа и глас, който да ги представлява в отношенията с властите в двете страни. В момента камарата има свои офиси в столиците на двете страни – Букурещ и София, и се отличава с това, че има свои експертни екипи и в двете държави. Това води до гъвкавост в нейната дейност и да по-голяма ефективност при подкрептаа за компаниите. Приоритет и за двата офиса е да отговарят на исканията на членовете и на компаниите, които развиват дейност на тези два пазара.

Камарата се отличава с това, че е член в системите от търговски камари и в двете държави, както и в Международния съюз на двустранните търговски камари. Създали сме партньорства с всички активни двустранни камари в двете страни. Ние сме и сред малкото представители на българо-румънския бизнес на европесйко ниво. Членове сме на приротетните оси 8 и 9 на Европейската стратегия за дунавския регион и участваме активност в транснационалния проект “Дунав” и в Черноморския икономически съвет.

Дейността на нашата организация е пряко свързана с нуждите на компаниите членки. Приспособявайки се към тях сме развили мрежа от услуги и проекти, които водят до разрастване на взаимното ниво на видимост на двете икономики. Събития като Дунавския тур, серията от семинари на BCCBR за дребния и средния бизнес в 9 града в България, Фестивалът на традициите и културата в седем града в България допринесоха за по-доброто опознаване от общностите на юг от Дунава на румънския потенциал. От друга страна събитията в рамките на инициативите b2b в Букурещ и в Клуж, срещите бизнесобщностите в Яш, Плоещ, Брашов допринесоха България да стане по-достъпна за бизнессредите в Румъния.

Сред основните цели на камарата е премахването на главните бариери прпез комуникацията между двете страни и повишаването на нивото на доверие между бизнесмените и потенциалните им партньори в съседната страна. В същото време целта на камарата е да развиваме партньорства сред компаниите от двете страни, чийто резултат да бъде рекламиран на международно ниво. Камарата е представител на основните експозиционни пространство в Румъния и в България – Ромекспо и Интеркспо център, както и на два от най-важните панаири в Европа – IFAT Munchen и Ecomondo Rimini. 

Камара организира серия от събития в двете страни, в които участваха бизнесмени и представители на властите, членове на Европейския парламент от България и Румъния, академичната среда и неправителствените организации. Всички тези дейности доведоха до създаването на институционални партньорства с парламентите в двете страни, с академиите в България и в Румъния, с университети от двете страни и с центровете за изследване и иновации.

Прочети на английски език!

Прочети на румънски език!

About Author

Leave a Reply

%d