4 February, 2023

Погледи към Румъния

Представяне на големите политически, социални и културни теми, отразени на блога “Мостът на приятелството” с по-голям брой статии:


Румъния гласува – Всичко, което беше публикувано на блога във връзка с парламентарните избори от 11 декември 2016 г.

Протестите (януари-февруари 2017 г.) и борбата с корупцията в Румъния – подборка на статии, свързани с румънската политическа криза от началото на 2017 г.

Прочети и на румънски език!

%d bloggers like this: