4 December, 2023

Парламентарните избори в Румъния 2016 г. – въпроси и отговори

17:20, 9 декември 2016 г.

Как са организирани изборите?

Изборите за двете камари на румънския парламент – тази на депутатите и Сената, започват в 7 сутринта на 11 декември 2016 г. и приключват в същия ден в 21 часа. Създадени са 43 избирателни района: 41 от тях съответстват на областите в Румъния, един е за Букурещ и един е за диаспората (румънците зад граница). Във всеки от тези избирателни райони конкуриращите се партии представят списъци от кандидати. Независимите кандидати са повяват в изборните листи на един единствен район. Имената на кандидатите от даден изборен район са поместени на бюлетините за вот, които са разпространени в съответния район. Особеност при гласуването е че, ако някой живее по постоянен или настоящ адрес в определен изборен район, а в деня на вота се намира в друг, той няма право да гласува там, тъй като такъв вот няма да е представителен за съответния окръг.

Как може да гласува човек, който не може да се придвижи до секцията?

Ако човек не може да се движи заради заболяване или увреждане, той пак може да гласува. Трябва да напише писмено заявление, да прикрепи към него копия на документите, с които се удостоверява здравното му състояние или увреждането и да помоли свой роднина, приятел, съсед или медицинския персонал, който си грижи за него, да ги отнесе до най-близката избирателна секция. Президентът на избирателното бюро ще одобри молбата и ще изпрати вкъщи при неподвижния човек специална урна, бюлетини и печат. Екипът, който пристигне на мястото трябва да бъде съставен от двама членове на бюрото на избирателната секция и да бъде съпроводен от служител на вътрешното министерство (полицай или жандармерист).

Как работи румънският парламент?

Двукамарният парламент има мандат от 4 години. Камарата на депутатите и Сенатът заседават отделно. Но може да има и общи заседания: за приемане на послания от президента, за одобряване на държавния бюджет и на бюджета за държавните социални осигуровки, за деклариране на обща или частична военна мобилизация, за обявяване на състояние на война, за назначаване на омбудсман, за назначаване според предложението на президента на директор на разузнавателна служби и т.н.

Законодателната инициатива може да дойде от правителството, депутатите, сенаторите или от не по-малко от 100 000 граждани с право на вот.

Каква е избирателната система?

Сенаторите и депутатите са избирани с избирателни списъци според пропопорционална система. Редът в списъците е фиксиран. Кандидатите достигат в парламента според позицията си в листата и според процента от гласове, който партията е получила на окръжно и национално ниво. Когато румънците гласуват, те гласуват за партия и нейния избирателен списък. Те не гласуват за човека, така както се случва в униноминалната система, приложена на парламентарните избори през 2012 г. Според нейната логика от всеки избирателен район се избира само по един представител.

Прочети и на румънски език!

Към главното меню…

%d bloggers like this: