29 September, 2023

E-книги

e-books
(снимка: Pexels, CCO)

Блогът “Мостът на приятелството” публикува дигитални книги и откъси от публикувани изследвания, свързани с българо-румънските отношения:

Първата дигитална книга, качена на блога през декември 2017 г. е „Трудното сътрудничество: Външнополитическите взаимодействия и инфраструктурните проекти на Румъния и България десет години след влизането им в ЕС“.

През юли 2020 г. историкът Спаска Шуманова публикува своето докторантско изследване като книга и предостави на блога неговото резюме:

Прочети и на английски език!

Прочети и на румънски език!

%d bloggers like this: