28 ноември, 2023
dunia-palangeanu-700x350
Дуня Паланджеану (снимка: Дуня Паланджеану)

Интервю с гюргевската интелектуалка за живота на трансграничната културна общност на Русе и Гюргево

Дуня Паланджеану е писателка, поетеса, журналистка и интелектуалка от Гюргево. Тя е движещата сила на различни трансгранични културни инициативи, които обединяват хората на изкуството от Русе и Гюргево. Президент е на литературния кръжок “Лучафарул”. Основател и координатор е на трансграничния кръжок за литература и изкуство „Дунавски съзвездия”, под егидата на който се реализират множество трансгранични културни събития.

Дуня Паланджеану е носител на редица награди от литературни конкурси и фестивали в Румъния и България, сред които и на казанлъшката награда „Вишнев цвят”. Автор е на двуезичната книга на български и на румънски език „Дунавски миниатюри” със собствени стихотворения в превод на русенската поетеса Надежда Радева. През 2018 г. организира издаването на антологията с поезия и рисунки „Дунавски съзвездия”, където за първи път са събрани в трансграничен том поети от Гюргево и Русе. През 2019 г. ще бъде отпечатан двуезичен том с поезия и рисунки „Поеми от Балчик”, илюстриран от гюргевската художничка Петра Тънасе Шербанеску.

Госпожо Паланджеану, през последните години хората на изкуството от Русе и Гюргево реализират много съвместни инициативи и изграждат човешки мостове между румънци и българи. Какви конкретни форми има това общуване през Дунава?

Най-устойчиви на времето винаги са били изградените духовни мостове, които обединяват отворените души, хората, загрижени за общността, промотиращи ценностите на историята, културата и традициите на страните, от които са част. Тези хора насърчават приятелството и комуникацията, както и специфичната идентичност на всяка нация в нейното многообразие.

В случая на нашите градове и страни Дунавът е бил фактор, който обединява, насърчава общуването и прогреса. Той е вдъхновявал отношенията и трансграничното общуване. Можем да говорим за трайни приятелство между жителите на Гюргево и Русе, за общи проекти, които се реализират в различни сфери – икономически, социални и културни.

Като човек на културата бях инициатор или партньор в различни форми на сътрудничество и полезно общуване за нашите общности. Тези форми са симпозиуми, културно-артистични, литературни или спортни събития, посещения за опознаване, общо издаване на публикации, празници на нашите градове, събития за опознаване и промотиране на обичаите и традициите, на почит към някои личности от значение за историята и културата (да си спомним за титаните Михай Еминеску и Христо Ботев). Сред тези събития са и представянията на книги и печатни издания, хорови концерти, арт пленери, общи празнувания на важни събития за нашите градове и страни. Става въпрос за разнообразни културни проекти от двете страни на Дунава.

През годините „Дунав мост” при Русе-Гюргево улесни нашето общо желание да се опознаем по-добре, да се радваме заедно на резултатите проектите ни, да споделим ценности и традиции и да бъдем познати зад граница.

constelaţii-dunărene-350
Сборникът “Дунавски съзвездия” (снимка: Дуня Паланджеану)

Русе и Гюргево осъществяват редица инициативи на трансгранично сътрудничество – между общините, между неправителствени организации, между спортни клубове и т.н. Защо е важно румънците и българите да имат контакти и да си сътрудничат днес? Какво може да им даде отварянето към съседите?

Важно е трансграничният регион Гюргево-Русе да се намира в центъра на вниманието на администрацията, институциите, неправителствените организации, които са все по-видими при реализацията на общите проекти във всяка от областите на сътрудничество. Приятелството и сътрудничеството в нашия граничен регион станаха пример, който трябва да се има предвид и от други региони заради добрите си практики. Многобройни общи проекти привличат европейско финансиране. Дори и най-простите форми на сътрудничество и приятелство си струва да бъдат следвани.

Всичко това създава възможности за нови идеи и нови проекти, които да подобрят живота, отношенията и общностите ни. Трябва само да се осмелим, да действаме, да се изразяваме открито, да пишем проекти. Много подобни инициативи са отразявани в медиите на трансграничния регион и отвъд него. Особено важни са онлайн медиите в този процес.

Като председател на културната асоциация „Йон Виня” от Гюргево, но и като човек на изкуството, като писател и публицист със стаж от над 30 години, включително като общински съветник, в последно време съм изразявала своята отвореност към общите проекти с българските партньори. Окуражавала съм приятелството и сътрудничеството между различните хора и партньори: писатели, артисти, историци, журналисти, библиотекари, музеографи, с акцент на младите таланти, на продължаващото обучение. Подготвила съм се за промяната. Обучавала съм се и съм експерт по обучение за цял живот.

Партньорството Гюргево-Русе стана разнообразно в хода на времето. То обхваща общините и селските институции, университетите, училищата, културните центрове, творческите съюзи. Имам много приятели в Русе. Основаването през 2003 г. на трансграничния кръжок за литература и изкуство „Дунавски съзвездия” в рамките на културното дружество „Йон Виня” е пример именно за подобно сътрудничество. Това е солидна платформа за сътрудничество в културен и в духовен план между хората на изкуството от образователната система на Гюргево и Русе, между институции, между градски и селски населени места. Известни са проектите, реализирани заедно с читалище „Христо Ботев”, със Съюза на свободните писатели, с училище „Христо Ботев”, с Дружеството за приятелство „Русе-Гюргево”, с Асоциацията „Бъдеще за България” в София, със Съюза на пенсионерите 2004 от Русе, с читалището в Стърмен, с общината и с музея „Чудомир” в Казанлък, със забележителни хора на изкуството там, с Демократичния съюз на българите в Румъния. Имало е сътрудничество още с библиотеки, театри, музеи, кметства от различни български населени места, които поддържат нашето партньорство. Културната асоциация „Йон Виня”, литературните кръжоци „Лучафарул” и „Дунавски съзвездия” от Гюргево, които координирам отдавна, се превърнаха във важни културни инициативи, улесняващи сътрудничеството и развитието на общи проекти в граничния регион Гюргево-Русе.

Неотдавна през 2018 г. под егидата на трансграничния кръжок за литература и изкуство „Дунавски съзвездия” се появи първата литературна антология, в която са събрани творби на поети и художници от нашите приятелски градове. Това се случи за първи път в трансграничната зона Гюргево-Русе и се реализира с финансовата помощ на кметството и местния съвет в Гюргево. Публикацията бе доказателство за начина, по който се насърчава творческото сътрудничеството между двата бряга на реката. Хората на изкуството изпратиха чрез книгата своето послание към целия свят. Това бе най-важният литературен проект в моята кариера на съставител и културтрегер. Заедно го създадоха таланти от нашите градове и страни, с които се гордеем.

Неотдавна във Facebook бе създаден истински духовен мост за информиране и промотиране на нашите региони чрез творчество и образование под марката „Дунавски съзвездия”. Всеки, който посети нашите страници и групи, може да види важни данни за историята на приятелските връзки и сътрудничеството между Гюргево и Русе. Там са описани и проектите, които се реализират през годините, културните и историческите ценности на нашите градове, туристическите обекти, интересните хора, общите страсти, литературни текстове, рисунки, народни обичаи и трансгранични традиции. Има и статии от медиите в Румъния и България, видеопрезентации, общи инициативи, намерения за бъдещето.

dunia-palangeanu-mihai-eminescu-bulgari-700
Русенци и гюргевчани преди бюста на Еминеску в Гюргево (снимка: Дуня Паланджеану)

Кои проекти за културно сътрудничество влизат в плановете на трансграничната културна общност през 2019 г.?

През 2019 г. ще продължим нашите хубави проекти на сътрудничество между партньорите от Гюргево и Русе, между селските общности, между културните дейци – писателите, художниците, хореографите, преводачите, хоровите групи, които ще покажат таланта си по двата бряга на Дунава. На 15 януари в Гюргево се провежда Денят на румънската национална култура и се празнува рожденият ден на поета Михай Еминеску.

Очакваме като всеки път през последните години заедно с нас да бъдат представителите на Съюза на свободните писатели от Русе, на читалище „Христо Ботев”, на Демократичния съюз на българите в Румъния, които са обявили, че ще правят изложба на български книги, на изобразително изкуство и ще рецитират поезия. Това ще е още една проява на забележителното сътрудничество между нас.

От гледната точка на поет си пожелавам през 2019 г. да бъде издадена една двуезична книга, по която работя с много обич и която се казва „Поеми от Балчик”. Стиховете в книгата ще са мои. Те са преведени на български език от Надежда Радева, Анка Станева и Адриан Василев, скъпи приятели и културни дейци от Русе. Книгата е вдъхновена от бохемския и романтичен Балчик и изразява моето дълбоко възхищение към светлите следи на румънската кралица Мария в това място, където прекарах ваканцията си през 2017-2018 г. Албумът с поезия и рисунки е илюстриран от гюргевската художничка Петра Тънасе Шербанеску. Нейните рисунки са вдъхновени от арт пленер в Балчик. Послесловът е на музейния експерт Емил Паунеску, съветник в община Гюргево. Тази книга е свидетелство как румънските и българските творци работим заедно. Тя показва духовното и творческото ни приятелство. Книгата ще излезе в поредицата „Гюргевска библиотека” на гюргевската библиотека „Й.А.Басаребеску” с мениджър госпожа Даниела Бардан, а средствата за редакция са осигурени от кметството и от местния съвет Гюргево.

Искам да продължим културните проекти, започнати по-рано, да надградим приключилите румъно-български партньорства, да осъществим нови взаимодействия в трансграничната зона, а културните дейци в това пространство да имат по-голяма мобилност.

През новата година колегите от Съюза на свободните писатели в Русе ще редактират на свой ред литературна антология, в която сме поканени и ние, поетите, които сме активни в литературния кръжок „Лучафарул” в Гюргево с нашите стихотворения. Приех с радост да участваме, най-вече защото литературния кръжок „Лучафарул” навършва 70 години от основаването си в Гюргево и ще е почитане на усилията и страстта ни по словото, ако участваме с нашия талант в едно издание, отпечатано в Русе.

Благодарим на колегите от Съюза на свободните писатели за този литературен проект, в който ще участваме с радост.

Ще продължа и като публицист специалната страница „Трансгранична духовна спирка”, която поддържам в гюргевското културно списание „Валахия”. Там промотирам събитията, авторските постижения, творбите, които поставят в центъра си културните дейци, писателите и артистите от България, така че те да бъдат по-добре познати на гюргевската и румънска публика. Мои статии в този смисъл бяха публикувани в други списания, местни, национални и онлайн медии.

Какво е пожеланието Ви за читателите на блога „Мостът на приятелството” през 2019 г.?

Много успех, вдъхновение и разнообразие на нашите общи проекти! Много успех на румъно-българското приятелство, което ни свързва!

Прочети на румънски език!

About Author

Leave a Reply

%d bloggers like this: