28 май, 2023
Позиция на румънския Национален синдикален блок
(източник: Pixabay, CC0)

Позиция на румънския Национален синдикален блок

Владимир Митев

Тази статия бе публикувана на 21 август 2021 г. на българската секция на сайта “Барикада”.

Горещите вълни през изминалите седмици доведоха до рязко покачване на цената на електроенергията на свободните пазари в цяла Югоизточна Европа. Докато в България това засегна директно компаниите, в съседна Румъния, където вече е либерализиран и потребителския пазар, ударът бе усетен и от обикновените граждани. Това накара един от водещите профсъюзи в страната, Националният синдикален блок (BNS), да излезе с позиция, критикуваща енергийната политика на държавата.

“Случващото се през последните дни на енергийния пазар е урок, който румънските власти отказват да научат, въпреки че са го получавали многократно през последните 30 години. Либерализацията на пазара на електроенергия за битови потребители се извършва по възможно най-бързия начин при отсъствие на функциониращи и проверени пазарни механизми. Поради това виждаме как комбинация от фактори, които на пръв поглед не са свързани помежду си, може да доведе до сътресения в бюджетите на местните потребители, както и в конкурентоспособността на икономическите сектори, особено на тези, които консумират много енергия“, изтъкват от синдиката.

След като в средата на 2020 г. Румъния либерализира цените на природния газ за потребителите, от 1 януари 2021 г. пазарът на електричество за домакинствата също бе либерализиран и консуматорите могат да сменят своят краен доставчик. В навечерието на либерализацията през декември 2020 г. румънски анализатори предупредиха за редица проблеми: цената на тока за крайния потребител може да нарасне с до 26%, 90% от хората не бяха информирани какво предстои и какво трябва да направят, за да защитят своя икономически интерес и т.н. Потребителите в страната могат да избират между 60 доставчици на електроенергия. Към средата на 2021 г. приблизително 50% от домакинствата са избрали свой доставчик на електричество. Онези, които не са го направили, получават ток на цени по-високи от пазарните, уточнява телевизията Digi 24. Но и тези, които са избрали доставчик, са ударени от повишението на цените. През февруари 2021 г. Букурещ е бил европейската столица с най-голямо нарастване на цените на електроенергията за период от една година – 18%. В  средата на 2021 г. се наблюдаваше нов скок на цените с между 3% и 13.

BNS изтъква, че либерализацията на енергийния пазар трябва да се прави с отчитане на социалния контекст и особеностите на енергийния пазар. Синдикатът обръща внимание на следните  статистики за потребителите и пазара на електрическа енергия в Румъния:

  • През 2019 г. приблизително 1,1 млн. домакинства имат просрочени задължения за електроенергия;
  • Около 1 млн. домакинства са в енергийна бедност с консумация еквивалентна на електрическа крушка, която работи максимум 2 часа на ден;
  • Приблизително 10% от населението на Румъния не може да осигури подходяща температура в домовете си, което е доста над средното за Европа;
  • Около 3 милиона души днес не могат да плащат навреме сметките си за комунални услуги или текущите си задължения;
  • През 2020 г. 2,95 млн. души са били в тежки материални лишения (липса на достъп до стоки и услуги, считани за минимум за достоен живот)

От BNS отбелязват, че след спада в потреблението на енергия през 2020 г., то е започнало да се възстановява през 2021 г., въпреки че все още не е достигнало нивата от 2019 г. Това е довело до прекалено търсене на пазара. Нарастването на вътрешното потребление на енергия, особено в промишлеността, но също така и увеличаването на търсенето на енергия за износ, е предизвикало свръхпотребление. „Нарастването на търсенето на електроенергия, наложено от либерализацията на пазара за вътрешните потребители, развитието на международния контекст, но също и от специалните правила, наложени от пандемията, позволи на операторите на енергийния пазар да спекулират с динамиката и да наложат бързо увеличение на цените на пазара, ускорявайки изравняването с европейските цени“, посочва BNS.

“Изглежда, че компетентните органи не са били в състояние или не са искали да предвидят подобно поведение, въпреки че цените на промишленото производство в енергетиката започнаха да показват по-резки увеличения от края на 2020 г. насам. Първата победа на ценовата политика, практикувана от операторите на енергийния пазар, е отпадането на задължението за осигуряване на непрекъснатост на доставките по време на състояние на тревога за операторите на преносната и разпределителната мрежа, какъвто е случаят и за операторите на водоснабдяване, канализация и санитарни услуги. Румънското население плаща и ще продължава да плаща за неспособността на властите да управляват ситуацията, създадена на енергийния пазар, и за апетита на операторите на енергийния пазар за огромни печалби, като опустошителният ефект се усеща и от най-бедните румънци, в контекста на умишленото забавяне на приемането на национални разпоредби за уязвимите потребители. Става дума за апетита за огромни печалби от страна на енергийните оператори. През 2020 г., в разгара на пандемията, когато цялата икономика страдаше, един от големите оператори, продаващи електроенергия в Румъния, увеличи печалбата си почти 4 пъти в сравнение с 2019 г. Подобна е ситуацията и при големите производители на енергия – държавните дружества. Очевидно е, че либерализацията на енергийния пазар за битови потребители, която беше извършена в началото на тази година, трябваше да бъде подготвена много по-внимателно. За съжаление, подготовката беше изключително слаба и се свеждаше по-скоро до информационна кампания за населението за сключване на договори на конкурентния пазар“, заключава синдикатът.

Прогнозата на BNS е, че ситуацията на енергийния пазар най-вероятно ще продължи да се влошава, като се очаква цените на енергията да се повишат с 50% до края на годината с наближаването на студения сезон. Според синдиката това налага конкретни действия като спешно приемане на Закон за уязвимите потребители; преразглеждане на праговете за подпомагане на уязвимите потребители, защото в момента от разпоредбите на закона могат да се възползват само около 20 хил. домакинства от общо около 1 млн. домакинства, живеещи в енергийна бедност; намаляване на ставката на ДДС върху електроенергията за битови потребители, както и преразглеждане на настоящата политика за разпределяне на печалбите, получвавани енергийните компании и реинвестиране на получените печалби в създаването на нови производствени мощности.

Снимка: (източник: Pixabay, CC0)

Прочети на английски език!

Прочети на румънски език!

Последвай канала на блога “Мостът на приятелството” в YouTube, където са публикувани много видео и аудио интервюта! Блогът може още да бъде последван във Facebook и Twitter.

Leave a Reply

%d bloggers like this: